ILOŚĆ PRODUKTÓW: 0
WARTOŚĆ KOSZYKA: 0 zł

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE »

KATEGORIE

Betty NEWSLETTER

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności newsletter >>

2. Polityka cookis >>

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), z dniem 25 grudnia 2014 roku uległ zmianie Regulamin sklepu internetowego Betty Barclay. W szczególności są to postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz reklamacji towaru.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Z tekstem zmienionego Regulaminu sklepu internetowego Betty Barclay, który obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku, mogą Państwo zapoznać się poniżej.

Zmiana Regulaminu sklepu internetowego Betty Barclay nie będzie miała wpływu na zamówienia i rezerwacje złożone do daty wejścia w życie zmiany Regulaminu.

REGULAMIN OGÓLNY STRONY

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane droga elektroniczną.
 2. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone drogą elektroniczną nie będą realizowane.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 5. Na zakupiony towar wystawiony jest paragon lub faktura VAT.

II. PŁATNOŚCI

 1. Dostępne są dwie formy płatności: przelew (przedpłata na konto), za pobraniem
 2. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn) powstała nadpłata zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi bez żadnych potrąceń.

III. WYSYŁKA

 1. Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. jako paczki priorytetowe w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie (w dni robocze od poniedziałku do piątku), jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Zamawiającego o innym możliwym terminie realizacji zamówienia nie przekraczając 30 dni.
 3. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Zamawiającego wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie. Rabaty i koszty przesyłki są wtedy takie jak dla całego zamówienia.
 4. Towar powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieprawidłową pracą Poczty Polskiej S.A.
 5. W przypadku zamówień realizowanych formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 6. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.
 7. Koszty przesyłki: zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm)


IV. ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (do pobrania w pdf).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Betty Barclay o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: FPH "CLAPPA" Anna Michalczyk ul. Tetmajera 4/2, 71-320 Szczecin, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@betty-barclay.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe (do pobrania w pdf).
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Betty Barclay przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Betty Barclay o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: FPH "CLAPPA" Anna Michalczyk ul. Tetmajera 4/2, 71-320 Szczecin, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Betty Barclay niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Betty Barclay oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Betty Barclay przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Betty Barclay może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. WYMIANA

 1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie można wymienić w ciągu 10 dni od daty odbioru podając powód wymiany po uprzednim skontaktowaniu się z nami telefonicznie lub mailowo.
 2. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy dołączyć oryginał paragonu lub fakturę VAT ), które nie były używane nie zostały w jakikolwiek sposób zniszczone oraz pod warunkiem, że zostały dostarczone do nas czyste oraz w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
 3. Klient ponosi koszty odesłania do nas towaru. W przypadku gdy wymiana jest wynikiem naszego błędu koszty są pokrywane przez naszą firmę. Nie przyjmujemy towaru przesłanego do nas w formie przesyłek za pobraniem.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
 5. W przypadku różnicy w cenie, klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu.
 6. W przypadku rożnicy w cenie przy wymianie obowiązuje pierwotna cena za ktorą klient zapłacił.

VI. REKLAMACJE

 1. Betty Barclay jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Betty Barclay ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta Betty Barclay: FPH "CLAPPA" Anna Michalczyk ul. Tetmajera 4/2, 71-320 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Betty Barclay dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (do pobrania w pdf) . Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Betty Barclay dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § VI punkt 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Betty Barclay rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@betty-barclay.com.pl
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Betty Barclay zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VII. RABAT DLA STAŁYCH KLIENTÓW

 1. Decyzja o przyznaniu rabatu jest automatyczna w momencie dokonania zakupu dla zarejestrowanych klientów w sklepie.
 2. Tabela rabatowa 1zł = 1punkt
  <10 000 = 15%
  <15 000 = 20%
 3. Promocje i przeceny nie sumują się z kartami rabatowymi.
 4. Osoby zalogowane w naszym sklepie będą uprawnione do otrzymywania kuponów wartościowych oraz będą otrzymywać informację promocjach dla stałych klientów.
 5. Rabaty przyznane przez system są honorowane tylko po zalogowaniu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, korzystający ze sklepu, tj. zakładający konto, bądź składający zamówienie, wyraża zgodę na przetważanie jego danych osobowych, obecnie i w przyszłości, przez właściciela sklepu lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Każdy użytkownik zarejestrowany w sklepie Betty Barclay wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą e-mail. Rezygnacja z chęci otrzymywania wiadomości może być przyjęta poprzez link ukazujący się w stopce wiadomości lub poprzez wysłanie żądania na adres sklep@betty-barclay.com.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij